Gặp mặt tân sinh viên ngành Toán ứng dụng, năm học 2018-2019