Lãnh đạo Khoa trao thưởng cho sinh viên lớp Toán ứng dụng K59 học tập tốt