Lịch sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa dành cho K59

Các em sinh viên K59 chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng chú ý xem lịch sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa theo file đính kèm dưới đây.Lịch sinh hoạt chính trị đầu khóa 59.pdf