THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020 - CHUYÊN NGÀNH TOÁN - TIN ỨNG DỤNG